Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Zarządzenia rok 2014


 

 

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 8 w Tomaszowie mazowieckim na rok szkolny 2014/2015

>>> pobierz


Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2014/2015 dodatkowych kryterów przyjęcia dzieci do przedszkola, liczby punktów za te kryteria oraz harmonogramu rekrutacji  >>> pobierz

 

 

line.gifZarządzenia rok 2013


Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprwie zmiany stawek godzinowych przekraczających 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania  >>> pobierz


Zarządzenie nr 26/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sparawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku udzialania pierwszej pomocy  >>> pobierz


Zarządzenie nr 14/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sparawie sposobu naliczania odpłatności za świadczenia przedszkola   >>> pobierz


Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sparawie wprowadzenia "regulaminu oceny nauczyciela"   >>> pobierz

 

Zarządzenie Nr 5 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sparawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji  >>> pobierz

 

Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwaranych w przedszkolu  >>> pobierz strona 1,   >>> pobierz strona 2

 

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki na 2013rok   >>> pobierzodpowiada: Katarzyna Przybysz

wytworzył: Paulina Śliwińska

wprowadził: administrator

data: 03-03-2014

data: 03-03-2014

data: 04-03-2014Rejestr zmian strony