Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Zarządzenia rok 2015


Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26

lutego 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 8

w Tomaszowie Mazowieckim na rok szkolny 2015/2016.

 

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26

lutego 2015 w sprawie określenia na rok szkolny 2015/2016 harmonogramu postępowania

rekrutacyjnego.
Zarządzenia rok 2014

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29

sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku

konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola nr 8, wyznaczenia osób

odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w przedszkolu oraz osób do wykonywania

czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji dzieci.

 

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 8 w Tomaszowie mazowieckim na rok szkolny 2014/2015


Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2014/2015 dodatkowych kryterów przyjęcia dzieci do przedszkola, liczby punktów za te kryteria oraz harmonogramu rekrutacjiodpowiada: Katarzyna Przybysz

wytworzył: Paulina Śliwińska

wprowadził: administrator

data: 18-03-2015

data: 18-03-2015

data: 19-03-2015Rejestr zmian strony